บ้านลุงหนังฉิ้น อรมุต

เยี่ยมชมบ้านศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (หนังตะลุง) ปี พ.ศ.2532 “ลุงหนังฉิ้น อรมุต” หรือที่เรียกกันว่า “บ้านอรรถโฆษิต” ซึ่งได้เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะการแสดงหนังตะลุงแห่งแรกของภาคใต้ โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนและคนที่สนใจได้เรียนรู้ศิลปะหนังตะลุง ตั้งแต่เริ่มต้นฝึกหัดจนสามารถเปิดการแสดง โดยไม่คิดมูลค่าหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ภายในบ้านอรรถโฆษิตแห่งนี้ประกอบด้วย บ้านพัก กระท่อมธรรมโฆษณ์ และโรงหนังตะลุง

ซึ่งเต็มไปด้วยผลงานด้านวรรณกรรมหนังตะลุง อุปกรณ์การแสดง ตัวหนังตะลุง รวมถึงเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง โดยมีลุงฉิ้น ธรรมโฆษณ์ หรือ “หนังฉิ้น” เป็นผู้ควบคุมและฝึกสอนให้ผู้ที่สนใจด้วยตัวท่านเอง ถามถึงนายหนังตะลุงภาคใต้ระดับปรมาจารย์ หนึ่งในนั้นต้องยกให้ ลุงหนังฉิ้น อรมุต ผู้มากความสามารถด้านหนังตะลุงอย่างรอบด้านคนหนึ่ง เอกลักษณ์ของหนังตะลุงจากลุงฉิ้นนั้น คือการยึดถือแนวการเขียนบทหนังตะลุงตามแบบอย่างโบราณ คือเน้นการเปิดเรื่องและดำเนินเรื่อง (บรรยายเรื่อง) ด้วยการ “ว่าบท” (ร้องเป็นกลอนตะลุง) ซึ่งแตกต่างจากนักเขียนบทรุ่นใหม่ที่นิยมดำเนินเรื่องด้วยการพูดบรรยาย นอกจากนี้หนังฉิ้นยังสามารถพลิกแพลงบทให้เข้ากับสถานการณ์หน้าโรงด้วยความเชี่ยวชาญในการร้องกลอนสดที่เขาได้พร่ำฝึกฝนมาอย่างหนัก ซึ่งแสดงถึงไหวพริบปฏิภาณอันดีเลิศที่หาตัวจับได้ยาก และทำให้หนังฉิ้นมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วภาคใต้และเลยไกลไปถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2517 หนังฉิ้น ธรรมโฆษณ์ ได้มีโอกาสเล่นหนังตะลุงถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทอดพระเนตรที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ และเป็นที่พอพระราชหฤทัย ทั้งสองพระองค์จึงได้พระราชทานนามคณะหนังตะลุงของหนังฉิ้นว่า “หนังอรรถโฆษิต” ที่หมายถึงคณะหนังตะลุงที่ประกาศความดี ซึ่งนับเป็นความทรงจำอันมีค่าที่สุดในชีวิตของหนังฉิ้นท่านนี้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand