ซ่อมบำรุง แอร์ รู้ขั้นตอนการทำงานก่อนเรียกช่างมา ซ่อมแอร์ เมื่อ แอร์รั่ว

ซ่อมบำรุง แอร์ รู้ขั้นตอนการทำงานก่อนเรียกช่างมา ซ่อมแอร์ เมื่อ แอร์รั่ว ซ่อมแอร์ การซ่อมเครื่องปรับอากาศ หรือเรียกง่ายๆ ว่า ซ่อมแอร์ เป็นเรื่องที่ผู้คนส่วนใหญ่ที่มีเครื่องปรับอากาศใช้ในบ้านคุ้นกันดี อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่ไม่ได้ทำการ ซ่อมแอร์ ด้วยตัวเอง มักยกเรื่องนี้ให้เป็นหน้าที่ของ ช่างซ่อมแอร์ หรือ ช่างเครื่องปรับอากาศ ให้เป็นคนดูแลให้ แต่… เราจะทราบได้อย่างไรว่าการทำงานของช่างเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนตามหลักในการซ่อมบำรุงแก้ไขเครื่องปรับอากาศอย่างแท้จริง ?

ยิ่งเป็นในกรณีที่เรียกว่า แอร์รั่ว ซึ่งเป็นหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เครื่องปรับอากาศไม่เย็น และเป็นเรื่องที่แน่นอนว่าอาการนี้เจ้าของบ้านไม่สามารถจัดการดูแลซ่อมแซมเองได้ เพราะเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน แต่… กรณีที่ทำให้เครื่องปรับอากาศไม่เย็นไม่ได้มีกรณีเดียวมันยังสามารถเกิดได้จากปัญหาอื่นๆ อีก
ซ่อมแอร์

เรื่องนี้ก็มีความสำคัญ เนื่องจากหากเราทราบขั้นตอนการ ซ่อมแอร์ แล้ว เราจะได้สามารถทราบได้ว่า ช่างซ่อมแอร์ ที่มาทำงานให้เรานั้น เขาได้ทำการแก้ไขซ่อมแซมอย่างครบถ้วน ทำให้เราเกิดความสบายใจ มั่นใจ ในเวลาเดียวกันช่างก็สามารถทำงานได้ง่ายขึ้น เพราะเจ้าของบ้านทราบถึงความยากง่ายซับซ้อนในขั้นตอนการทำงานแล้วไม่มีปัญหาในเรื่องการคิดราคาค่าบริการในการ ซ่อมแอร์

ซ่อมแอร์ ขั้นตอนการทำงานในการ ที่มีอาการรั่ว

1. ตรวจดูการเกิดขึ้นของหยดน้ำตามแนวท่อน้ำยาแอร์ น้ำนี้เกิดจากการก่อตัวเป็นน้ำแข็งในบริเวณที่ท่อมีรอยรั่ว และละลายหยดลงมา ซึ่งเรื่องนี้เจ้าของบ้านก็อาจจะสามารถใช้เป็นข้อสังเกตเบื้องต้นได้ว่ามีการรั่วของระบบเครื่องปรับอากาศ

2. ช่างจะทำการตัดแอร์ลงมา เพื่อทำการตรวจเช็คหาการรั่วซึมของระบบว่าเกิดขึ้น ณ จุดใดบ้าง

3. ช่างจะทำการแจ้งให้เจ้าของบ้าน หรือผู้ใช้บริการทราบว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ และมีในจุดใดบ้าง

4. ทำการเชื่อมปิดรอยรั่วตามจุดที่เกิดปัญหา ทำความสะอาด ตกแต่งรอยที่เชื่อมให้เรียบร้อย

5. นำเครื่องปรับอากาศขึ้นไปติดตั้งคืนตำแหน่งเดิม

6. ช่างทำการดูดอากาศออกจากระบบทำให้ภายในระบบเป็นสูญญากาศ หรือเรียกว่า แว๊กคัมระบบทางเดินน้ำยา

7. ตรวจสอบการรั่วอีกครั้งด้วยเครื่องมือวัดให้แน่ใจว่าไม่มีการรั่วซึมในระบบ

8. เติมน้ำยาแอร์เข้าไปในระบบให้เต็ม และเริ่มเดินเครื่องทดสอบการทำงาน

นี่คือขั้นตอนในการ ซ่อมแอร์ ในกรณี แอร์รั่ว ที่ช่างทั่วไปจะต้องทำตามขั้นตอนเหล่านี้ เป็นเรื่องที่เจ้าของบ้านควรทราบเพื่อจะได้สามารถติดตามและทำความเข้าใจการทำงานของ ช่างซ่อมแอร์ ได้ด้วยตัวเอง