กรมฝนหลวงเดินหน้าศึกษา ดัดแปรอากาศแก้หมอกควัน

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เดินหน้าศึกษาการดัดแปรสภาพอากาศ เพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่าบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า กรมฝนหลวงฯ มีภารกิจสำคัญ คือ การบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่าบริเวณพื้นที่ภาคเหนือด้วยการดัดแปรสภาพอากาศ ซึ่งตัวการของสภาพอากาศที่ส่งผลต่อการเกิดปัญหาหมอกควัน คือ ชั้นบรรยากาศอุณหภูมิผกผัน อุณหภูมิเพิ่มขึ้นตามระดับความสูง

กรมฝนหลวงฯ จึงพยายามคิดค้นเทคนิคในการดัดแปรสภาพอากาศ เพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควันขึ้น ในกรณีที่สภาพอากาศไม่เอื้อต่อการปฏิบัติการฝนหลวง โดยอาศัยหลักการในขั้นตอนที่ 4 ตามตำราฝนหลวงพระราชทาน ซึ่งใช้สารฝนหลวงสูตร 4 หรือนำแข็งแห้ง เป็นสารฝนหลวงสูตรเย็นที่มีอุณหภูมิเย็นจัด ลดลงถึง -80 องศาเซลเซียส สามารถทำให้อากาศเย็นจมตัว เพิ่มความกดอากาศและเพิ่มความชื้นในบรรยากาศ ด้วยคุณสมบัติดังกล่าวเมื่อทำการโปรยสารฝนหลวงสูตร 4 บริเวณเหนือชั้นบรรยากาศอุณหภูมิผกผัน จากสมมุติฐานข้างต้น จะทำให้บริเวณนั้นมีอุณหภูมิลดต่ำลงและจะส่งผลให้ฝุ่นละอองและสารแขวนลอยที่อออยู่ใต้ชั้นบรรยากาศอุณหภูมิผกผันลอยขึ้นในบรรยากาศระดับบนได้ การปฏิบัติการฝนหลวงดังกล่าวจะใช้เครื่องบินเมฆอุ่น (CASA) จำนวน 2 ลำ สำหรับโปรยน้ำแข็งแห้งและเครื่องบินวิจัย (Super King Air) จำนวน 1 ลำ สำหรับตรวจวัดฝุ่นละอองและองค์ประกอบอื่นๆ ปฏิบัติการร่วมกัน โดยมีพื้นที่เป้าหมายทั้ง 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ตาก พะเยา และแม่ฮ่องสอน โดยเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2561 นี้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth